Katalogy PDF

Flip Katalog

Korporátní video

At už vysoce zatežovaná kolecka pro silnicní stroje, pohánecí, operná a pojezdová kola (behouny) pro vozíky nebo kolové systémy pro cistící stroje – produkty od spolecnosti WICKE ze Sprockhövelu se již desetiletí pyšní vynikající povestí u velkých OEM (Original Equipment Manufacturer). Predevším v oblasti težkých nákladu stanovila tato stredne velká rodinná firma standardy/normy. O to více je úžasné, že se firma WICKE dostala ke koleckum a kolum spíše náhodou.

150 let výročí firmy

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Zapalovače z Barmen

Historie firmy zacala v roce 1866, kdy Ferdinand WICKE otevrel v Barmenu, dnes mestská cást Wuppertalu, stánek se zbožím. Krátce nato zahájil výrobu zážehových desticek pro detské hracky – pistole, tzv. Amorces. Až do prelomu století továrna Ferdinanda Wickeho prubežne rostla. Poté, co zakladatel firmy v roce 1903 zemrel, rozšírili jeho synové portfolio firmy: od roku 1907 se vyrábela zapalovací zarízení pro dulní lampy, v roce 1913 pribyly výbušné korky. V roce 1919 byla WICKE prodána Ottovi von Ragué, který podnik provozoval dále pod názvem Ferdinand WICKE doklad o tom, jak se firma WICKE mezitím etablovala.

"firma nepotřebná pro válečné účely"

Po ekonomicky težkých casech Výmarské republiky vedla válecná politika vyzbrojování NS-režimu od roku 1933 u WICKE stejne jako i v celém nemeckém hospodárství nejdríve k oživení. V prubehu druhé svetové války se však pozice dramaticky zmenila. Aby NS-režim udržel v chodu zbrojní prumysl a válecnou mašinérii, zasahoval stále více do hospodárských cyklu a procesu a omezil mimo jiné výrobu spotrebního zboží – s tvrdými dopady pro WICKE: dne 13. kvetna 1941 byl chod podniku jakožto „pro válku neduležitého“ zastaven. Až po konci války v kvetnu 1945 bylo možno zacít znovu – pokud by britské okupacní síly nezakázaly výrobu zapalovacích produktu.

Nový start musel probehnout jinak. V této situaci zaznamenal Heinz Brennscheidt, který prevzal podnik v roce 1935 od svého strýce Otto von Ragué, rozhodující úspech: podarilo se mu získat výrobní zakázky od firmy Vorwerk z Wuppertalu. Soustružnickými a frézovacími pracemi s pouhými tremi pracovníky a osmi zapujcenými stroji se mu ješte v roce 1945 zdaril nový start.

Objev kola a válečeku

Objevením kol a kolecek WICKE enormne profitovala v období „Wirtschaftswunder“ (hospodárský zázrak). Rozhodující prícinou zde byla licence na výrobu zapalovacích materiálu platná od brezna 1950. Zpracování kovu – mezitím byla zrízena i malá slévárna – však bylo provozováno dále. V breznu 1951 došlo k události, která urcila další smer podniku: WICKE poprvé vyrobila na zakázku ráfek z lehkého kovu pro pneumatiky. Vedení firmy tak ihned rozpoznalo obrovský potenciál, který mela kola a kolecka prepravních systému v klícícím hospodárském zázraku a rozhodlo o zrízení vlastní výroby. Portfolio nového oddelení se plynule rozširovalo: první výrobní program v roce 1953 zahrnoval pouze jeden artikl, hliníková dvoukotoucová posuvná kola, v roce 1962 bylo již ve výrobe nekolik variant kol jak rídících kladek, tak i kozlíkových válecku. V roce 1964 nabídnul objednávkový katalog poprvé umelohmotná kolecka z polyamidu.

Od roku 1970 se Klaus Schlösser zamestnán nejdríve jako odbytový manažer staral o vývojový posun. Predevším kola do težkého provozu narážely na narustající zájem trhu. Až do konce roku 1970 narostl rocní obrat úseku kol a kolecek na ca. 12 mil. DM. Další vývojový krok následoval v roce 1983, kdy se podarilo získat od spolecnosti Bayer (dnes Covestro) licenci na výrobu vysoce kvalitního polyuretanového plastu Vulkollan®. Až do konce 80. let opet neustále narustal obrat kol a kolecek pro prepravní systémy a prispíval tak k celkovému hospodárskému výsledku firmy ca. 80 procenty. Obchodní vedení, které se od roku 1898 skládalo z Heinz-Olof Brennscheidta, syna Heinze Brennscheidta a Klause Schlössera, se rozhodlo, zamerovat se výhradne na prepravní systémy. Úsek výroby zapalovacích materiálu byl v roce 1990 prodán firme WECO.

Wicke je celosvětová firma

Nové strategické zamerení padlo spolecne s koncem studené války. WICKE využila príležitosti ke globalizaci a zaútocila na nové trhy. Když v roce 1980 dosáhnul exportní podíl kol a kolecek kolem 25 procent, založila firma WICKE pobocky: 1993 založila v Héric na severozápade Francie WICKE France; od zacátku roku 1995 vyrábí závod v Ceské republice lité disky a výkovky pro komponenty zdvižných vozíku. Jen o tri roky pozdeji byla zahájena obchodní cinnost v Tipton WICKE UK. Další pobocky pribyly mimo jiné v Madarsku, Polsku, Beneluxu a v USA.

V Cíne WICKE pusobí již od roku 1994. Prvních 120 zamestnancu vyrábelo nejdríve standardní produkty urcené na vývoz. Na prelomu století se to zmenilo. Od té doby zásobuje WICKE China díky svým již 450 zamestnancum a rozšíreným portfoliem produktu vedle svetových zákazníku i cínský trh I ceský výrobní závod zažil velký rozvoj: Ve Slušovicích u Zlína byl v roce 2013 otevren nový výrobní závod. Speciální oblastí ceského závodu je výroba vulkanizovaných elastických gumových kol až do prumeru 950 mm a kompletne montovaných systémových komponentu pro využití pri težkých zátežích.

WICKE ve výročním roce 2016

„Je to až trochu zvláštní“, shrnuje Klaus Schlösser, „Při ohlídnutí do naší historie, si všimnete, že od roku 1866 se v podstatě všechno změnilo. Naše společnost už není ve vlastnictví rodiny WICKE, už nesídlíme ve Wuppertal-Barmen a ani nevyrábíme zápalky a zapalovače. A přesto lze spatřit kontinuitu: Tehdy, stejně jako nyní, jsme rodinnou společností řízenou vlastníky, která – navzdory veškeré internacionalitě, které jsme dosáhli – je hluboce propojena s naším domovským regionem a klade velký důraz na podnikatelskou nezávislost a flexibilitu. Myslím, že tyto aspekty významně přispěly k našemu rozvoji v předního mezinárodního výrobce transportních řešení s pobočkami na čtyřech kontinentech a více než 850 zaměstnanci. Rozhodující pro to byly také dvě věci: odhodlání našich zaměstnanců a dlouhodobá důvěra našich zákazníků.“

A WICKE dělá hodně pro to, aby obojí zůstalo zachováno. Koneckonců, demografické změny se dotknout i firmy WICKE. WICKE působí jako školicí společnost a zajišťuje pracovní podmínky přiměřené věku. Společnost je také projektovým partnerem „Demografie aktiv“, společné iniciativy státní vlády, odborů a zaměstnavatelů v Severním Porýní-Vestfálsku. V rámci „Aktivní demografie“ se ve WICKE objevila četná partnerství mezi staršími a mladšími kolegy, kteří se scházejí k pravidelným informačním rozhovorům. Cílem setkání je uchovat odborné znalosti a osobní zkušenosti odcházejících kolegů pro jejich nástupce a celou společnost. V roce 2014 získala společnost WICKE pečeť „Demografie aktiv“

„Samozřejmě nejsme aktivní pouze v našem německém podniku“, uvádí jednatel Christian Schrape. „Například v Číně usilujeme cíleně o další kvalifikaci našich kolegů prostřednictvím velkého množství interních opatření, dalšího vzdělávání a spolupráce s regionálními univerzitami. V květnu 2016 zahájila práce v našem čínském závodě nové zařízení na výrobu polyuretanu. Zároveň bylo otevřeno oddělení výzkumu a vývoje, které se mimo jiné specializuje na materiály polyuretan, kov, hliník a pryž.“

Centrum ve Sprockhövel nedávno zarezervovalo další sedmičíselnou investici orientovanou na budoucnost . Přeměna dodávky energie na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (CHP), která byla zahájena v roce 2012, je nyní dokončena. Kogenerace vyrábí teplo a elektřinu. Získané teplo je využíváno také pro provoz absorpčního chladiče, který v letních měsících výrazně snižuje teplotu v místnostech ve výrobních halách. Od dřívějšího použití topného oleje lze nyní zcela upustit a externí nákupy elektřiny se sníží zhruba na polovinu. Zařízení má tedy dvě výhody: výrazné snížení nákladů na energii a snížení ročních emisí CO2 o zhruba 1000 tun. Další investice byly nedávno provedeny do skladové logistiky v německých pobočkách v Auenwaldu a Sprockhövelu, kde zprovoznění moderních výškových skladů vedlo k další optimalizaci dostupnosti zboží a rychlosti dodání. Další projekty Excellence jsou zakotveny ve strategii společnosti v letech 2016 až 2020 v oblastech výroby, automatizace, ale nepovolujeme ani v zaměření se na životní prostředí a lidské zdroje.

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.