Katalogy PDF

Flip Katalog

Práce u nás

Kdo pracuje ve Wicke,ten patří do velkého ,spolehlivého a závazného podniku,ve kterém respekt a….

to znamená:

Wicke je ověřeno v rámci projektu EU a spolkového ministerstva pro práci a sociální „Xenos-inegraci a … a“

Wicke nabízí výhody velkého zamestnavatele ve familiárním a kolegiálním prostredí s 370 zamestnanci v Nemecku (více než 900 ve svete). Spolehlivé vyplácení mezd a platu, pevné pracovní smlouvy pro kmenové zamestnance stejne jako i úcta k dlouholetým pracovníkum.

Protože je práce ve Wicke plánována s predstihem a v rámci skupinové práce Wicke jsou možné pravidelné skupinové schuzky a rozhovory, protože je kladen duraz na úcelné vybavení a pracovní oblecení a ochranné pomucky pro zajištení bezpecnosti práce na pracovišti, a protože zdraví zamestnancu je dlouhodobe podporováno zdravotnickými opatreními a dny zdraví.

Protože se Wicke prezentuje na vzdelávacích veletrzích a klade duraz na kvalitní vzdelání, prebírá samozrejme vetšinu ucnu a umožnuje jim mimorádnou kariéru. Tím dochází k tomu, že znacný pocet pozic kvalifikovaných pracovníku a vedoucích pracovníku muže být obsazen vždy interne. Další vzdelávání našich pracovníku ve všech podnikových odvetvích je predpokladem pro vyporádání se s požadavky, které klade budoucnost.

Protože u Wicke je spolupráce lidí každého veku, odlišných jazyku, každé barvy pleti, ruzného puvodu a národnosti a každého náboženského vyznání každodenní samozrejmostí; nehrají predsudky žádnou roli, nýbrž každý, který prináší firme svou práci, dostane šanci. Témer 60% našich spolupracovníku a spolupracovnic má migracní pozadí a puvodem pocházejí z více než deseti ruzných zemí. Náš firemní casopis a pravidelný den otevrených dverí jsou verným obrazem naší firemní kultury.

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.