Katalogy PDF

Flip Katalog

Spolehlivost

Wicke nabízí výhody velkého zamestnavatele ve familiárním a kolegiálním prostredí s 370 zamestnanci v Nemecku (více než 900 ve svete). Spolehlivé vyplácení mezd a platu, pevné pracovní smlouvy pro kmenové zamestnance stejne jako i úcta k dlouholetým pracovníkum.

Naši zamestnanci nám svým souhlasem v dotazníkovém šetrení v 92% potvrdili, že jsme zde na správné ceste. To dostáváme stále a opakovane potvrzeno i osobne:

Christina L., pracovnice v montáži, matka dvojcat:

Pracuji ve Wicke již mnoho let. Pro me, jako pro matku dvojcat, je pro me presné vyplácení mzdy velmi duležité. U Wicke dostávám své peníze vždy super-presne, nekdy dokonce i tri nebo ctyri dny pred koncem mesíce. „

Další hlasování k společnosti řízené vlastníkem a k bezpečnosti:

„Je výhodou, leží-li vše v rukou jedné osoby. Clovek se chová k lidem jinak než ve vztahu k obchodu. Nadrízený je vždy dosažitelný.“

„Superl! Ne tak anonymní, šéf zná každého osobne, orientuje se na potreby zamestnancu, nenechá nikoho „spadnout“.“

„Kmenoví zamestnanci mají pevné pracovní smlouvy na dobu neurcitou. Firmu bych doporucil i ostatním.“

„Firma je spolehlivá. Behem 35 let príslušnosti k závodu jsem nikdy neobdržel výplatu se zpoždením.“

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.