Katalogy PDF

Flip Katalog

Světová otevřenost

Protože u Wicke je spolupráce lidí každého veku, odlišných jazyku, každé barvy pleti, ruzného puvodu a národnosti a každého náboženského vyznání každodenní samozrejmostí; nehrají predsudky žádnou roli, nýbrž každý, který prináší firme svou práci, dostane šanci. Témer 60% našich spolupracovníku a spolupracovnic má migracní pozadí a puvodem pocházejí z více než deseti ruzných zemí. Náš firemní casopis a pravidelný den otevrených dverí jsou verným obrazem naší firemní kultury.

Naši zamestnanci nám svým souhlasem v dotazníkovém šetrení v 70% potvrdili, že jsme zde na správné ceste.

To dostáváme stále a opakovane potvrzeno i osobne:

Ibrahim C., zamestnanec z Turecka, výroba polyuretanu:

Pracuji u Wicke už od roku 2011. V období hospodárské krize jsem byl nezamestnaný.

Muj otec slyšel, že je práce u Wicke dobrá. Ucházel jsem se o místo a dnes zde již pracuje i muj bratr.

Další hlasy pro príležitosti rozvoje:

„Pro Wicke se pocítá výkon a clovek, je jedno jakého je puvodu.“

„Jsme mezinárodní firma: duležitý je výkon, ne puvod!“

„Kdo se umí chopit šance, je vítán.“

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.