PDF-kataloger

Bladre katalog

Databeskyttelseserklæring

Vi er meget glade for, at du er interesseret i vores firma. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af Wicke Group, der består af følgende virksomheder:

Det er som udgangspunkt muligt at bruge Wicke Groups hjemmeside uden at give nogen personlige data. Hvis en registreret ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores websted, kan behandling af personoplysninger være nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget juridisk grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt den registrerede samtykke.

Behandling af personoplysninger, f.eks. navn, adresse, email-adresse eller telefonnummer til en berørt person, er altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser gældende for Wicke Group. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores firma gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. De registrerede informeres også om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Wicke Group har, som controller, implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af de personlige data, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor er alle registrerede frit at overføre personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

Definition

Databeskyttelseserklæringen fra Wicke Group er baseret på den terminologi, der anvendes af de europæiske direktører og tilsynsmyndigheder ved udstedelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå både for offentligheden, for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne forklare de anvendte vilkår på forhånd. Vi bruger følgende vilkår i denne databeskyttelseserklæring:
 • a) personlige data

  Personlige data er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registreret”). En identificerbar person er en fysisk person, der direkte eller indirekte, især ved at tildele en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-id eller en eller flere specielle egenskaber, udtrykker de fysiske, fysiologiske, denne fysiske persons genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet kan identificeres.
 • b) den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personlige data behandles af controlleren.
 • c) Behandling

  Behandling er enhver proces eller serie af processer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer i forbindelse med personlige data såsom indsamling, indhetning, organisering, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, videregivelse ved transmission, distribution eller enhver anden form for levering, sammenligning eller sammenkobling, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.
 • d) Begrænsning af behandlingen

  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i det faktum, at disse personoplysninger bruges til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især aspekter, der er relateret til arbejdsydelse, økonomisk situation, sundhed, personlig analyser eller forudsig præferencer, interesser, pålidelighed, opførsel, placering eller flytning af denne fysiske person.
 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tildeles et specifikt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer, at de personlige data kan ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) Registeransvarlig eller controller

  Den person, der er ansvarlig for eller er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, agenturet eller andet organ, der alene eller sammen med andre beslutter formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger. Hvis formålet og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige eller de specifikke kriterier for hans navngivelse leveres i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning.
 • h) Registerfører

  Registerfører er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige.
 • i) Modtager

  Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der muligvis modtager personoplysninger som en del af et specifikt undersøgelsesmandat i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.
 • j) Tredjepart

  En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ end den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger under direkte ansvar fra den registeransvarlige eller behandleren.
 • k) Samtykke

  Samtykke er ethvert udtryk for vilje, som den registrerede frivilligt giver for den specifikke sag på en informeret måde og utvetydigt i form af en erklæring eller anden klar bekræftende handling, som den registrerede angiver, at de samtykker til behandlingen af deres personlige data er.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandling

Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der finder anvendelse i EU-medlemslandene og andre bestemmelser med databeskyttelseskarakter, er:

Wicke GmbH + Co. KG
Elberfelder Straße 109
45549 Sprockhövel
Tyskland
Telefon: +49 202 25 28 0
E-mail: info@wicke.com
Hjemmeside: http://wicke.com http://wicke.com

3. Navn og adresse på databeskyttelsesansvarlig

Den registeransvarlige for databeskyttelse er:

ACU ingeniørkontor Simon & Füting GbR
Schellenbecker St. 32
42279 Wuppertal

Telefon: +49 162 2 99 33 60
E-Mail: datenschutz@wicke.com
Hjemmeside: http://www.a-c-u.de

Alle registrerede kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Cookies

Wicke Groups internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der aflægges og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Adskillige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en karakterstreng, som websteder og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den individuelle browser af den registrerede fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Wicke Group give brugere af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

En cookie kan bruges til at optimere informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside i brugerens interesse. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Brugeren af et websted, der for eksempel bruger cookies, behøver ikke at indtaste sine adgangsdata, hver gang han besøger webstedet, fordi dette udføres af webstedet og cookien gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en online shop. Online-butikken husker de ting, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes når som helst ved hjælp af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan under alle omstændigheder ikke alle funktioner på vores websted bruges i deres fulde omfang.

5. SSL-kryptering

Vi anvender en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde sikkerheden for dine personlige oplysninger, når du afgiver en ordre eller indtaster, indsender eller får adgang til dine personlige oplysninger. Alle følsomme data transmitteres via Secure Socket Layer (SSL).

Efter en transaktion vil dine transaktionsrelaterede oplysninger blive gemt. Vi gemmer ikke kreditkort-oplysninger.

6. Indsamling af generelle data og information

Webstedet til Wicke Group indsamler en række generelle data og information, hver gang webstedet åbnes af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende kan registreres: (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der bruger et adgangssystem på vores websted kan kontrolleres, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge risici i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Ved brug af disse generelle data og informationer drager Wicke Group ingen konklusioner om den registrerede. Tværtimod er denne information påkrævet for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamerne for det, (3) for at sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted og (4) at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor statistisk af Wicke Group og med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data for serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

7. Tilmelding på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger der overføres til den behandlingsansvarlige resultater fra den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, som den pågældende person indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den behandlingsansvarlige og til egne formål. Den behandlingsansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere behandlere, for eksempel en pakketjenesteudbyder, som også udelukkende anvender personoplysningerne til internt brug, der kan henføres til den behandlingsansvarlige.

Ved tilmelding på den behandlingsansvarliges hjemmeside gemmes også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person, dato og tidspunkt for registrering. Disse data gemmes på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt at muliggøre efterforskning af forbrydelser, der er begået. I denne henseende er opbevaringen af disse data nødvendig for at beskytte den person, der er ansvarlig for behandlingen. Disse data vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen er til strafferetlig forfølgning.

Registreringen af den registrerede, med frivillig udlevering af personoplysninger, gør den dataansvarlige i stand til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid frit ændre de personoplysninger, der er afgivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den behandlingsansvarliges database.

Den behandlingsansvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret oplysninger om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Endvidere retter eller sletter den behandlingsansvarlige personoplysninger efter anmodning eller varsel fra den pågældende, forudsat at der ikke er juridiske opbevaringsforpligtelser i modsat retning. Alle medarbejdere hos den behandlingsansvarlige står til rådighed for den pågældende som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder webstedet til Wicke Group oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse til den såkaldte elektroniske post (email-adresse). Hvis en registreret kontakter datakontrollanten via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personlige data automatisk, der transmitteres af den registrerede. Sådanne personlige data, der transmitteres til databehandleren på frivillig basis af en registreret, lagres med henblik på behandling eller kontakt af den registrerede. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den registeransvarlige behandler og lagrer personoplysninger om den registrerede kun i den periode, der er nødvendig for at nå oplagringsformålet, eller hvis dette gøres af den europæiske lovgiver eller anden lovgiver i love eller forskrifter, hvilken af datakontrollerne emne er bleven leveret.

Hvis opbevaringsformålet ophører med at gælde, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske retningslinje og reguleringsudbyder eller en anden ansvarlig lovgiver udløber, blokeres eller slettes de personlige data rutinemæssigt i overensstemmelse med disse lovbestemmelser.

10. Den registreredes rettigheder

Du kan downloade skabelonen til selvudlevering af databeskyttelse i henhold til GDPR under følgende link: Selvudlevering af databeskyttelse i henhold til GDPR

 • a)    Ret til bekræftelse

  Hver registreret har af det europæiske direktiv og reguleringsgiver den tildelte ret at bede den registeransvarlige om at bekræfte, om personoplysninger vil blive behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b)    Ret til information

  Enhver person, der berøres af behandlingen af personoplysninger, har af den europæiske direktiv og reguleringsgiver den tildelte ret og til enhver, at modtage gratis information om de personlige data til enhver tid, der er gemt om ham, samt en kopi af disse oplysninger fra den registeransvarlige. Endvidere har den europæiske retningslinje og regulerende myndighed givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen
  • de pågældende kategorier af personoplysninger
  • modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især for modtagere i tredjelande eller med internationale organisationer
  • såfremt muligt den planlagte periode, i hvilken dine personlige data bliver gemt, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelsen af denne periode
  • eksistensen af en ret til rettelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig eller ret til begrænsning af forarbejdning, foretaget af den ansvarlige eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • eksistensen af en ret til appel hos en tilsynsmyndighed
  • hvis de personlige data ikke indsamles fra den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om datas oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk.1 og 4 GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik samt omfanget og den tilsigtede virkning af sådan behandling for den registrerede

  Den registrerede har også ret til information om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at modtage information om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til information, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • c)    Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den tildelte ret af den europæiske direktiv og reguleringsgiver til at anmode om øjeblikkelig korrektion af forkerte personoplysninger. Den registrerede har endvidere ret til at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger, også ved hjælp af en supplerende redegørelse under hensyntagen til formålet med behandlingen.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d)    Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er givet af den europæiske direktiv og reguleringsgiver til at kræve af den ansvarlige person, at personoplysninger om dem slettes øjeblikkeligt, hvis en af følgende årsager gælder og hvis behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne blev indsamlet til sådanne formål eller behandlet på anden måde, som de ikke længere er nødvendige for.
  • Den registrerede trækker deres samtykke tilbage, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2 litra a GDPR, og at der er intet andet retligt grundlag for behandlingen.
  • o I overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 GDPR og at der er ingen tvingende legitim grund til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2 GDPR ved indsigelse mod behandling.
  • Dine personoplysninger blev behandlet uretmæssigt.
  • Slettelsen af personoplysninger er nødvendig til opfyldelse af en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.
  • o De personlige data blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

  Hvis en af ovenstående årsager gælder, og en registreret ønsker at få personlige data opbevaret af Wicke Group, kan der til enhver tid tages kontakt til en ansat hos controlleren. Wicke Group-medarbejderen vil sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme. Der Mitarbeiter der Wicke Group wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

  Hvis personoplysningerne blev offentliggjort af Wicke Group, og vores virksomhed er ansvarlig i henhold til artikel 17, stk. 1 GDPR, der er forpligtet til at slette de personlige data, træffer Wicke Group passende forholdsregler, herunder tekniske, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne for at informere andre datakontrollører, der behandler de offentliggjorte personoplysninger indstillinger og at den registrerede har bedt disse andre personer, der er ansvarlige for databehandling, om at slette alle links til disse personlige data, kopier eller replikationer af disse personlige data, medmindre behandlingen er nødvendig. Medarbejderen fra Wicke Group sørger for det nødvendige i de enkelte tilfælde.

 • e)    Ret til begrænsning af behandlingen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den tildelte ret af den europæiske direktiv og reguleringsgiver til at anmode den registeransvarlige om at begrænse behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Den registrerede bestrider nøjagtigheden af de personlige data i et tidsrum, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af de personlige data.
  • Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og anmoder i stedet om at begrænse brugen af de personlige data.
  • Controlleren har ikke længere brug for de personlige data med henblik på behandling, men den registrerede har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i overensstemmelse med Artikel 21, stk. 1 GDPR, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den registreredes.

  Hvis en af ovenstående årsager gælder, og en registreret ønsker at få personlige data opbevaret af Wicke Group, kan der til enhver tid tages kontakt til en ansat hos controlleren. Medarbejderen i Wicke Group sørger for begrænsningen af behandlingen.

 • f)     Ret til dataportabilitet

  Hver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den tildelte ret, givet af den europæiske direktiv og reguleringsgiver til at modtage de personlige oplysninger, der er angivet om dem, som blev leveret til en ansvarlig person af den registrerede, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden controller uden hindring fra den registeransvarlige, som de personlige data er blevet leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2 litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1 litra b GDPR, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der er i almenhedens interesse eller ved udøvelsen af en officiel myndighed, der er overført til den ansvarlige.

  Endvidere, når de udøver deres ret til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 DS-GVO ret til at overføre personoplysninger direkte fra en ansvarlig person til en anden ansvarlig person, for så vidt dette er teknisk muligt og forudsat at dette ikke påvirker andre menneskers rettigheder og friheder.

  For at hævde retten til dataoverførsel kan den pågældende til enhver tid kontakte en medarbejder i Wicke Group.

 • g)    Ret til indsigelse

  Enhver person, der berøres af behandlingen af personoplysninger, har den tildelte ret af den europæiske direktiv- og reguleringsgiver af grunde, der opstår som følge af deres særlige situation, til enhver tid mod behandling af personoplysninger om dem, der er baseret på artikel 6, stk. 1 litra e eller f DS-GVO finder sted at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  I tilfælde af indvendinger vil Wicke Group ikke længere behandle personoplysninger, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvar af juridiske krav.

  Hvis Wicke Group behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Wicke Group mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Wicke Group ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den pågældende ret til at indvende af grunde, der opstår som følge af deres særlige situation, til behandling af personoplysninger om dem, der udføres af Wicke Group til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 GDPR, at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i almenhedens interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i Wicke Group eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede kan også frit udøve deres ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF ved hjælp af automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

 • h)    Automatiske beslutninger i individuelle sager inklusive profilering

  Enhver person, der berøres af behandlingen af personoplysninger, har den tildelte ret, der er givet af den europæiske direktiv og regulerende myndighed, til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – som har en juridisk virkning på dem eller på lignende måde påvirker dem, hvis afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige, eller (2) er tilladt på grundlag af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og denne lovgivning træffer passende foranstaltninger at beskytte rettigheder og friheder såvel som den registreredes legitime interesser eller (3) med den registrerede udtrykkeligt samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige, eller (2) den træffes med den registrerede udtrykkeligt samtykke, træffer Wicke Group passende forholdsregler for at beskytte rettigheder og friheder samt at beskytte den registreredes legitime interesser, som i det mindste inkluderer retten til at få indgreb fra en person fra den ansvarlige, til at udtale sig om sin egen stilling og til at bestride beslutningen.

  Hvis den pågældende person gerne vil gøre sine rettigheder vedrørende automatiserede beslutninger gældende, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

 • i)      Retten til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse

  Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed, til enhver tid retten til at tilbagekalde sit samtykke vedrørende behandlingen af personoplysninger.

  Hvis den pågældende person gerne vil tilbagekalde sit samtykke, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

11. Databeskyttelse for ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Den behandlingsansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med det formål at håndtere ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er særligt tilfældet, hvis en ansøger sender de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, for eksempel via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden, til den behandlingsansvarlige. Hvis den behandlingsansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte data blive opbevaret med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Hvis den behandlingsansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afvisningsbeslutningen, forudsat at sletningen ikke er i modstrid med den behandlingsansvarliges øvrige legitime interesser. En anden legitim interesse i denne forstand er fx bevisbyrde i sager efter den almindelige ligebehandlingslov (AGG).

12. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af BITE GmbH's ansøgerstyringssystem

Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af BITE GmbH’s ansøgerstyringssystem på denne hjemmeside med henblik på at behandle ansøgningsprocessen.

Driftsselskabet for ansøgerstyringssystemet er BITE GmbH, Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm, Tyskland.

Databeskyttelsesforskrifterne udgivet af BITE, som kan findes på https://www.b-ite.de/legal-notice.html, giver oplysninger om BITEs indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

13. Databeskyttelsesbestemmelser for udrulning og brug af Facebook

Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter af virksomheden Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller det giver internetsamfundet mulighed for at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Facebook giver blandt andet brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og netværke via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Facebook-komponent (Facebook plug-in), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende aktiveres automatisk af den respektive Facebook-komponent, bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent downloades fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook plug-ins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Som led i denne tekniske proces informeres Facebook om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Hvis den pågældende er logget på Facebook på samme tid, genkender Facebook, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele besøgets varighed på vores hjemmeside.

Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles den respektive Facebook-konto for den pågældende person af Facebook. Hvis den pågældende klikker på en af Facebook-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, for eksempel “Synes godt om”-knappen, eller hvis den pågældende kommer med en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældendes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse. personlige data.

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Facebook samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Datapolitikken udgivet af Facebook, som kan findes på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Der er også forklaret, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover findes forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den pågældende person til at undertrykke datatransmission til Facebook.

14. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af Google AdSense

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter af Google AdSense på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere annoncer på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der udvælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, som matcher indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense-komponenten er integration af annoncer på vores hjemmeside. Google AdSense installerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Alphabet Inc. i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google AdSense-komponent, aktiveres internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk af den respektive Google AdSense-komponent til at overføre data til Alphabet Inc. med henblik på onlineannoncering og afregning af provision. Som en del af denne tekniske proces har Alphabet Inc. kendskab til persondata, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Alphabet Inc. bruger blandt andet til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre provisionsopgørelser.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre for Alphabet Inc. at installere en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret af Alphanet Inc. blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websteder for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse, som gør det muligt at udføre en statistisk evaluering. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Alphabet Inc. se om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af de registrerede. Sporingspixel bruges blandt andet til at evaluere flowet af besøgende på en hjemmeside.

Personlige data og oplysninger, som også inkluderer IP-adressen og er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste annoncer, overføres til Alphabet Inc. i USA via Google AdSense. Disse personlige data opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Google Adsense bliver på dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ forklaret nærmere.

15. Reglerne vedrørende databeskyttelse for anvendelse af Google Analytics (med funktion til anonymisering)

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter af Google Analytics (med funktion til anonymisering) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og evaluering af data vedrørende adfærden af besøgende af internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside den pågældende person er kommet fra en hjemmeside til en anden hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke af hjemmesidens undersider som er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor lang tid en underside blev besøgt. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Virksomheden bag Google Analytics komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalysen via Google Analytics. Ved hjælp af dette tillæg vil den pågældende persons IP-adresse blive forkortet og anonymiseret af Google, såfremt adgangen til vores hjemmeside sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, som er en del i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med komponenterne af Google Analytics er at analysere besøgsstrømmene på vores hjemmeside. Google bruger blandt andet de data og oplysninger, som er indhentet til at evaluere brugen af vores hjemmeside og for at udarbejde onlinerapporter, som viser aktiviteten på vores hjemmeside og for at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics installerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at installere denne cookie, kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af undersiderne på denne hjemmeside åbnes og som drives af den dataansvarlige og på hvilken en Google Analytics komponent er integreret, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den pågældende Google Analytics komponent, med formål for at indsende data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces vil Google være bekendt med personoplysninger, som f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at spore besøgende og kliks, og derefter gøre provisionsafregninger mulige.

Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger, som f.eks. adgangstid, stedet hvorfra hjemmesiden blev besøgt, og hvor ofte den pågældende person har besøgt hjemmesiden. Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre Google at installere en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret, blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data gennem Google Analytics til brug for denne hjemmeside og dermed forhindre at Google behandler disse data. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser tilføjelse på dette link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet må overføres til Google Analytics. Installationen af denne browser tilføjelse betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den pågældende persons informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den pågældende person geninstallere browser tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser tilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller en anden person som har beføjelse til det, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser tilføjelsen på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics forklares mere fyldestgørende på dette link https://www.google.com/intl/da/analytics/ . Google Analytics forklares mere fyldestgørende på dette link https://www.google.com/intl/da/analytics/ .

16. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Google Remarketing

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en Google AdWords-funktion, der gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til internetbrugere, som tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at lave brugerrelateret annoncering og dermed vise interesserelevante annoncer til internetbrugeren.

Virksomheden bag Google Remarketing komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interessebaseret annoncering. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles annoncenetværk eller at få dem vist på andre hjemmesider, som er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing installerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Google i stand til at genkende den besøgende på vores hjemmeside, hvis han eller hun efterfølgende ringer til hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der tilgås et websted, hvor Google Remarketing-tjenesten er blevet integreret, identificerer den pågældende persons internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surf-adfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interessebaseret annoncering.

Ved hjælp af cookien bliver personoplysninger gemt, f.eks. de internetsider som den pågældende person har besøgt. Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre Google at installere en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret, blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette, skal den pågældende person besøge linket www.google.com/settings/ads fra hvilken som helst af de internetbrowsere, han/hun bruger, og foretager de ønskede indstillinger dér.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da .

17. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af Google+

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google+ knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller det giver internetsamfundet mulighed for at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Google+ giver blandt andet brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og netværke via venneanmodninger.

Virksomheden bag Google+ komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google+-knap, bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk bedt om at respektive Google+-knap for at få vist den tilsvarende Google+ Download-knap fra Google. Som led i denne tekniske proces informeres Google om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com/+/ .

Hvis den pågældende er logget på Google+ på samme tid, genkender Google, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele besøgets varighed på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Google+ knappen og tildeles af Google til den pågældende persons respektive Google+ konto.

Hvis den pågældende person klikker på en af Google+ knapperne integreret på vores hjemmeside og dermed kommer med en Google+1 anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den pågældende persons personlige Google+ brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer Google+1-anbefalingen fra den pågældende person og gør den offentlig tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår, som den pågældende person accepterer i denne henseende. En Google+1-anbefaling givet af den pågældende person på dette websted vil derefter blive brugt i andre Google-tjenester sammen med andre personlige data, såsom navnet på den Google+1-konto, der bruges af den pågældende person, og det foto, der er gemt på den. eksempelvis opbevares og behandles søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den pågældendes Google-konto eller andre steder, for eksempel på hjemmesider eller i forbindelse med annoncer. Ydermere er Google i stand til at forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Google modtager altid information via Google+-knappen om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Google+ samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Google+ knappen eller ej.

Hvis den pågældende person ikke ønsker, at personlige data skal overføres til Google, kan de forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af deres Google+ konto, før de tilgår vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da . Yderligere information fra Google om Google +1-knappen kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

18. Reglerne vedrørende databeskyttelse ved anvendelse af Google AdWords

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter af Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internet annoncetjeneste, som gør det muligt for annoncører se søgemaskineresultater ved Google og Google reklamenetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at forudindstille søgeord, ved hjælp af hvilke en annonce kun bliver vist på Googles søgemaskineresultater, når brugeren ved hjælp af søgemaskinen søger et relevant søgeord. I Googles reklamenetværk bliver søgeresultaterne fordelt ved hjælp af en automatisk algoritme og i overensstemmelse med de forudbestemte søgeord.

Virksomheden bag Google AdWords komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise relevante reklamer på en tredjeparts hjemmesider samt i Googles søgeresultater og ved at vise fremmede annoncer på vores hjemmeside.

Hvis en person ankommer på vores hjemmeside via en Google-annonce, bliver en såkaldt konverterings cookie gemt af Google på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverterings cookies gyldighed udløber efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Ved hjælp af konverterings cookien, såfremt denne ikke er udløbet endnu, om hvorvidt bestemte undersider, eksempelvis indkøbskurven i et online butikssystem, blev besøgt på vores hjemmeside. Konverterings cookien tillader både os og Google at forstå, om en person, som besøgte vores hjemmeside via en AdWords-annonce, genererede en indtægt, dvs. afsluttede eller annullerede et køb.

De data og oplysninger som indsamles ved hjælp af konverterings cookien, bruges til at oprette besøgsstatistikker på vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges herefter af os til at opgøre det samlede antal brugere, som er blevet sendt til os via AdWords-annoncer, for at bestemme succesen eller fejlen i hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden. Hverken vores virksomhed eller nogen anden Google AdWords-annoncør modtager nogen oplysninger fra Google, som kunne identificere den pågældende person.

Ved hjælp af konverterings cookien bliver personoplysninger gemt, f.eks. de internetsider som den pågældende person har besøgt. Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre Google at installere en konverterings cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret af Google AdWords, blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette, skal den pågældende person besøge linket www.google.com/settings/ads fra hvilken som helst af de internetbrowsere, han/hun bruger, og foretager de ønskede indstillinger dér.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da .

19. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af LinkedIn

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på denne hjemmeside. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere at forbinde sig med eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. LinkedIn er i øjeblikket den største platform for forretningskontakter og en af de mest besøgte hjemmesider i verden.

LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål uden for USA.

Hver gang vores hjemmeside, som er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plug-in), kaldes op, får denne komponent den browser, som den pågældende person bruger, til at downloade en tilsvarende repræsentation af LinkedIn-komponenten. Yderligere information om LinkedIn plug-ins kan findes på https://developer.linkedin.com/plugins . Som led i denne tekniske proces informeres LinkedIn om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget på LinkedIn på samme tid, genkender LinkedIn, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele besøgets varighed på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-komponenten og tildeles den registreredes respektive LinkedIn-konto af LinkedIn. Hvis den pågældende person klikker på en LinkedIn-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den pågældende persons personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

LinkedIn modtager altid information via LinkedIn-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på LinkedIn samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til LinkedIn på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres LinkedIn-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

LinkedIn giver her https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mulighed for at afmelde e-mail-beskeder, SMS-beskeder og målrettede annoncer og administrere annoncepræferencer. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . LinkedIns gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIns cookiepolitik kan findes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

20. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af Twitter

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Twitter på denne hjemmeside. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggingtjeneste, hvor brugere kan publicere og distribuere såkaldte tweets, altså korte beskeder begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder kan tilgås af alle, inklusive personer, der ikke er registreret på Twitter. Tweetsene vises også til den respektive brugers såkaldte følgere. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Ydermere gør Twitter det muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Driftsselskabet for Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende aktiveres automatisk af den respektive Twitter-komponent, bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent downloades fra Twitter. Mere information om Twitter-knapperne er tilgængelig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Som led i denne tekniske proces informeres Twitter om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at omfordele indholdet på denne hjemmeside, at gøre denne hjemmeside kendt i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende er logget på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele besøgets varighed på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles af Twitter til den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den pågældende person klikker på en af Twitter-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, tildeles de således transmitterede data og oplysninger til den pågældende persons personlige Twitter-brugerkonto og opbevares og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Twitter-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Twitters gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://twitter.com/privacy?lang=da .

21. Databeskyttelsesforskrifter for implementering og brug af Xing

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Xing på denne hjemmeside. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere at forbinde sig med eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Individuelle brugere kan oprette en personlig profil for sig selv på Xing. Virksomheder kan for eksempel oprette virksomhedsprofiler eller offentliggøre jobtilbud på Xing.

Driftsselskabet for Xing er XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Xing-komponent (Xing-plug-in), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende aktiveres automatisk af den respektive Xing-komponent, bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Xing-komponent downloades fra Facebook. Yderligere information om Xing-plug-ins kan findes på https://dev.xing.com/plugins . Som led i denne tekniske proces informeres Xing om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget på Xing på samme tid, genkender Xing, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele besøgets varighed på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Xing-komponenten og tildeles af Xing til den registreredes respektive Xing-konto. Hvis den pågældende person klikker på en af Xing-knapperne integreret på vores hjemmeside, for eksempel knappen “Del”, tildeler Xing denne information til den pågældende persons personlige Xing-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Xing modtager altid information via Xing-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Xing samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Xing på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Xing-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Databeskyttelsesforskrifterne udgivet af Xing, som kan findes på https://www.xing.com/privacy giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personoplysninger af Xing. Ydermere har Xing på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection udgivet databeskyttelsesmeddelelser for XING-deleknappen.

22. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af YouTube

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra YouTube på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for at sende videoklip gratis, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. YouTube tillader udgivelse af alle typer videoer, hvorfor både komplette film- og tv-programmer samt musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv kan tilgås via internetportalen.

Driftsselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende aktiveres automatisk af den respektive YouTube-komponent, bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent downloades fra YouTube. Mere information om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/ . Som led i denne tekniske proces informeres YouTube og Google om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på YouTube på samme tid, genkender YouTube, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende besøger ved at kalde en underside frem, der indeholder en YouTube-video. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den registreredes respektive YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid information via YouTube-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til YouTube på denne måde, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Databeskyttelsesbestemmelserne udgivet af YouTube, som kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af YouTube og Google.

23. Betalingsmetode: databeskyttelsesregler for PayPal som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra PayPal på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal giver også mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger “PayPal” som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlinebutik, overføres den registreredes data automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den pågældende person overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling. Personoplysninger relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købsaftalen.

Overførslen af data er beregnet til betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, vil især overføre personoplysninger til PayPal, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres af PayPal til kreditbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere identitet og kreditværdighed.

PayPal kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles i ordren.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

PayPals gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

24. Retsgrundlaget for behandlingen

Artikel 6 litra a i GDPR tjener som retsgrundlaget for behandlingen, hvor vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den pågældende person er part i, som for eksempel i behandlingsprocesser som er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjeneste eller modydelse, skal behandlingen baseres på artikel 6 litra b GDPR. Det samme gælder for behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, f.eks. i tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, litra c GDPR. I sjældne tilfælde kan en behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den pågældende persons eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville eksempelvis ære tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler bliver skadet, og hans/hendes navn, alder, sygesikring eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I sådan et tilfælde vil behandlingen basere på artikel 6 litra d GDPR. I sidste ende vil behandlingsprocesserne kunne basere på artikel 6 litra d GDPR. På dette retsgrundlag baserer behandlingsprocesser, som ikke er omfattet af ovennævnte retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af den berørte person ikke opvejer dem. Sådanne behandlingsprocesser er især tilladt, fordi de specifikt er nævnt af den lovgivende europæiske myndighed. Denne myndighed fastslog herved, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den pågældende person er kunde hos den dataansvarlige (Betragtning 47, andet punktum GDPR.

25. Berettigede interesser i behandlingen, som bliver udført af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger baserer på artikel 6 litra f GDPR, er det vores legitime interesse at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

26. Varighed i hvilken personoplysningerne er gemt

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysningerne er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter at fristen er udløbet, bliver de respektive data rutinemæssigt slettet, såfremt de ikke længere er nødvendige til at opfylde eller indgå en kontrakt.

27. Juridiske eller kontraktlige bestemmelser for udlevering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af en kontrakt. Den pågældende persons forpligtelse til at fremlægge personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende fremlæggelse

Vi gør dig opmærksom på, at fremlæggelsen af personoplysningerne delvist er påkrævet ved lov (f.eks. skattelovgivning) eller kan skyldes kontraktlige bestemmelser (f.eks. Oplysninger om medkontrahenten). Af og til kan det være nødvendigt, at for at indgå en kontrakt, at den pågældende person giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person er eksempelvis forpligtet til at give personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med ham/hende. Manglende indsendelse af personoplysningerne vil betyde, at kontrakten ikke kan indgås med den pågældende person. Før den pågældende person fremsender os sine personoplysninger, skal han/hun kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde informere den pågældende person om, hvorvidt indsendelsen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendige for indgåelse af kontrakten, om der eksisterer en forpligtelse til at indsende personoplysningerne og konsekvenserne ved manglende indsendelse af personoplysningerne.

28. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarsbevidst virksomhed, afstår vi fra automatiseret beslutningstagen og profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Privatlivsrevisioner udføres i samarbejde med Medieadvokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE oprettet og behandlet af den behandlingsansvarlige.

Status for databeskyttelseserklæringen: 29/05/2018

Bemærkning om køn

For at gøre teksterne lettere at læse er der valgt den maskuline form af personlige navneord. Dette indebærer på ingen måde forskelsbehandling af de andre køn. Alle køn kan føle sig lige meget berørt af indholdet.