PDF catalogi

Scroll catalogus

Samenwerken met ons

Wie bij WICKE werkt, maakt deel uit van een grote en betrouwbare onderneming waar mensen op een respectvolle en open manier met elkaar omgaan.

DIT BETEKENT BIJ ONS:

* Wicke is in het kader van een project in de EU en het “Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Xenos − Integration und Vielfalt)” laten testen. Hier werd bevestigd dat Wicke een zekere arbeidsplek biedt, een goed ontwikkelde organisatie kent, opleidingsmogelijkheden aanbied, openstaat voor de wereld en zeer tolerant is naar anderen toe.

Wicke biedt alle voordelen van een grote werkgever in een vertrouwde en collegiale omgeving met 370 medewerkers in Duitsland (meer dan 900 medewerkers wereldwijd). Wicke is een zeer stabiel bedrijf met betrouwbare salarisbetalingen en je krijgt een vast arbeidscontract.

Het werk bij Wicke wordt vooruit gepland. Een deel van het werk van de Wicke-groep is om regelmatig groepsdiscussies te houden waar iedereen inspraak heeft. De nadruk wordt gelegd op praktische zaken als de werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor arbeidsveiligheid. De gezondheid van werknemers wordt door middel van speciale gezondheidsmaatregelen en gezondheidsdagen op de lange termijn bevorderd.

Omdat Wicke zich presenteert op opleidingsbeurzen, belang hecht aan een goede opleiding en de meeste trainees na afloop van de stage periode in dienst neemt, maakt dit ongebruikelijke carrières mogelijk. Het komt dus voor dat een groot aantal uitstekende specialisten en managementfuncties altijd intern ingevuld kan worden. De opleiding van onze medewerkers op alle gebieden van het bedrijf is de voorwaarde om in de toekomst aan de eisen te kunnen voldoen.

Want bij Wicke is de samenwerking tussen mensen van alle leeftijden, verschillende talen, huidskleuren, verschillende internationale afkomsten en elke geloofsovertuiging vanzelfsprekend; Vooroordelen spelen geen rol, maar iedereen die presteert, krijgt ook haar/zijn kans. Bijna 60% van onze medewerkers heeft een migratieachtergrond en komt oorspronkelijk uit meer dan tien verschillende landen. Ons medewerkersmagazine en de reguliere open dag zijn een weerspiegeling van deze bedrijfscultuur.

Geslachtsnotitie

Voor een betere leesbaarheid van de teksten is gekozen voor de mannelijke vorm van de zelfstandige naamwoorden. Dit impliceert geenszins discriminatie van de andere geslachten. Alle geslachten kunnen zich door de inhoud evenzeer aangesproken voelen.