Katalogi PDF

Katalog online

Zwroty:

Prawo do odstąpienia od umowy

(Konsument to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są w większości ani komercyjne, ani samozatrudnione.)

Rezygnacja z zamówienia:

Rezygnacja
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty, w której ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami.
Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z naszą firmą

Wicke GmbH + Co. KG
-Niederlassung Auenwald-
Im Anwänder 27
71549 Auenwald
Tel.: +49 (0)202 25 28 166
Mail: nuri.ulutas@wicke.com

Odstąpienie od umowy następuje poprzez wyraźne oświadczenie (takie jak pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) o Twojej decyzji. Możesz użyć załączonego formularza, jednakże nie jest on obowiązkowy, wystarczy dowolna forma pisemna.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy wszystkie otrzymane przez nas płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy), zwrócimy najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomienie o odwołaniu niniejszej umowy dotarło do nas. W przypadku zwrotu korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy z Tobą inna formę. Nie zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami za zwrot środków.

W przypadku zwrotu korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy z Tobą inna formę. Nie zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami za zwrot środków.

Musisz odesłać nam towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy.

Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. usisz zapłacić za każdą utratę wartości towaru, gdy taka utrata wartości jest spowodowana użytkowaniem, które nie było konieczne w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych produktów.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach
Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostaw towarów, które wyprodukowane zostały zgodnie ze specyfikacjami klientów i są jednoznacznie dostosowane do jego osobistych potrzeb
Dostawa towarów, które ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostawie

Uwaga dotycząca płci

Ze względu na lepszą czytelność tekstów wybrano męską formę rzeczowników osobowych. Nie oznacza to w żaden sposób dyskryminacji innych płci. Wszystkie płcie mogą czuć się w równym stopniu adresatami treści.