Katalogy PDF

Flip Katalog

storno/zpetvzetí

Právo na odvolání spotrebitele

(Spotrebitel je každá fyzická osoba, která uzavre právní obchod za úcelem, který není prevážne pricítán ani jeho podnikatelským cinnostem ani cinnostem jakožto OSVC)

Poucení o stornu/odvolání:

Právo na odvolání
Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dní bez udání duvodu. Lhuta na zrušení ciní ctrnáct dní od dne, v nemž jste Vy nebo Vámi jmenovaná tretí osoba, která není prepravcem, prevzali zboží do vlastnictví.
Abyste vykonali své právo na odvolání/zrušení, musíte nás

Wicke GmbH + Co. KG
-Niederlassung Auenwald-
Im Anwänder 27
71549 Auenwald
Tel.: +49 (0)202 25 28 166
Mail: nuri.ulutas@wicke.com

prostrednictvím jednoznacného prohlášení (napr. poštou zaslaný dopis, fax nebo E-mail) informovat o Vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. K tomu mužete použít i priložený formulár, který však není predepsán/povinný.

Následky zrušení
Pokud tuto smlouvu zrušíte, jsme povinni vrátit Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, vcetne nákladu na dodání (s výjimkou dodatecných nákladu, které vyplývají z toho, že jste si zvolili jiný druh dodání než ten, který jsme Vám nabídli jako nejvýhodnejší standardní dodávku), a sice neprodlene, nejpozdeji však do ctrnácti dnu od dne, kdy jsme obdrželi sdelení o zrušení této smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný zpusob platby, který byl využit u puvodní transakce, ledaže by s Vámi byl výslovne dohodnut jiný zpusob; v žádném prípade Vám nebudou úctovány náklady vzniklé s navrácením platby.

Vy jste povinni zaslat zpet nebo predat zboží neprodlene, v každém prípade nejpozdeji do ctrnácti dní ode dne, v nemž jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhuta je platná pokud zašlete zboží zpet pred vypršením ctrnáctidenní lhuty.

Bezprostrední náklady za zpetné zaslání zboží nesete Vy.

Za prípadnou ztrátu hodnoty zboží rucíte pouze tehdy, vychází-li tato ztráta ze zacházení, které není nutné ke kontrole vlastností, kvality a funkcnosti zboží.

Vyloucení práva na zrušení
Právo na zrušení neexistuje u smluv o dodávkách zboží,
které není predvyrobené a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výber nebo urcení ze strany spotrebitele, nebo které je jednoznacne prizpusobeno osobním potrebám spotrebitele,
neplatí ani pro dodávky zboží, které bylo po dodání smícháno z hlediska své kvality a vlastností s ostatním zbožím.

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.