PDF Kataloglar

Kaydırmalı katalog

VERİ GİZLİLİĞİ BEYANI

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Aşağıdaki şirketlerden oluşan Wicke Group’un yönetimi için veri koruması özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir:

Wicke Group web sitesini herhangi bir kişisel veri sağlamadan kullanmak temelde mümkündür. Ancak, ilgili kişi internet sitemiz üzerinden özel şirket hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin rızasını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne ve Wicke Grubu için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemeleri uygulanır. Şirketimiz bu veri koruma beyanı vasıtasıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

İşlemden sorumlu işlemci olarak Wicke Group, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olan en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonlu önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili herkes kişisel verileri bize telefon gibi alternatif yollarla iletmekte serbesttir.

Tanımlar

Wicke Group’un veri koruma beyanı, Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DS-GVO) kabul edilmesi için Avrupa yasa koyucu tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, genel kamuoyunun yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için kullanılan terimleri önceden açıklamak isteriz.

Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a) Kişisel bilgiler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra “ilgili kişi” olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği olan isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel emare gibi bir tanımlayıcıya tahsis yoluyla ulaşmış ise, tanımlanabilir olarak kabul edilir

 • b) ilgili kişi

  İlgili kişi kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

 • c) İşleme

  İşleme, kişisel verilerin iletim, dağıtım veya diğer herhangi bir şekilde kullanılabilir hale getirme, eşleştirme veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha etme yoluyla toplanması, kaydedilmesi, organizasyonu, düzenlenmesi, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, seçilmesi, sorgulanması, kullanılması, ifşa edilmesi gibi otomatik prosedürler veya bu tür süreçler dizisi yardımı ile veya bunlar olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlemdir.

 • d) İşleme kısıtlaması

  İşleme kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil oluşturma

  Profil oluşturma, bu kişisel verilerin bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel ile ilgili yönleri değerlendirmek için bu gerçek kişinin tercihlerini ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, nerede olduğu veya yer değiştirmesini analiz edilmesi veya tahmin edilmesi için kullanılmasından oluşan, kişisel verilerin her türlü otomatik olarak işlenmesidir.

 • f) Takma adlaştırma

  Takma isim kullanma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve garanti edilmesini sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olmayan kişisel verileri ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine atanamayacak şekilde işlenmesidir.

 • g) Sorumlular veya veri sorumluları

  İşlemeden sorumlu veya sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik hukuku veya Üye Devletlerin hukuku tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya onun adlandırılması için belirli kriterler Birlik hukuku veya Üye Devletlerin hukuku tarafından sağlanabilir.

 • h) İşlemciler

  İşleyici, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya diğer organdır.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü kişi olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya diğer organdır. Bununla birlikte, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki belirli bir soruşturma yetkisi bağlamında kişisel verileri alabilecek makamlar, alıcı olarak kabul edilmez.

 • j) Üçüncü şahıs

  Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu, işleyici ve sorumlu veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.

 • k) Rıza

  Rıza, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği bir beyan veya diğer açık doğrulayıcı eylem şeklinde belirli bir durum için bilgi sahibi bir şekilde ve açık bir şekilde veri sahibi tarafından gönüllü olarak verilen herhangi bir irade ifadesidir.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi şunlardır:

Wicke GmbH + Co. KG
Elberfelder Caddesi 109
45549 Sprockhövel
Almanya
Tel.: +49 202 25 28 0
E-posta: info@wicke.com
İnternet: http://wicke.com

3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

İşlemeden sorumlu kişinin veri koruma görevlisi:

ACU Ingenieurbüro Simon & Füting GbR
Schellenbecker Str. 32
42279 Wuppertal

Telefon.: +49 162 2 99 33 60
E-posta: datenschutz@wicke.com
İnternet: http://www.a-c-u.de

Her veri sahibi, veri korumasına ilişkin herhangi bir soru veya öneri için herhangi bir zamanda veri koruma görevlimizle doğrudan iletişime geçebilir.

4. Çerezler

Wicke Group’un internet sayfaları çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine dosyalanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezin saklandığı belirli internet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımıyla Wicke Group, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı için optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi tarafından yapılır ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerezdir. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri hatırlamak için bir tanımlama bilgisi kullanır.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın İnternet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında çerezlerin ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılabilir olmayabilir.

5. SSL Şifrelemesi

Bir sipariş verdiğinizde veya kişisel bilgilerinizi girdiğinizde, gönderdiğinizde veya bunlara eriştiğinizde kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. İletilen tüm hassas veriler, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) aracılığıyla iletilir.

Bir işlemden sonra, işlemle ilgili bilgileriniz kaydedilir. Kredi kartı bilgilerini saklamıyoruz.

6. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Wicke Group’un web sitesi, ilgili bir kişi veya otomatik bir sistem tarafından web sitesine her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) Web sitemize bir erişim sistemi aracılığıyla erişen alt Web Siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehditleri önlemek için kullanılan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken Wicke Group, veri sahibi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve buna yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için ve (4) bir siber saldırı durumunda kanun uygulayıcı makamlara kanun yaptırımı için gerekli bilgileri sağlamak için kullanılır. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, bu nedenle, bir yandan Wicke Group tarafından istatistiksel olarak değerlendirilir ve ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için nihai olarak optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırma amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen bir kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

7. Web sitemizde kayıt

İlgili kişi, kişisel verileri bildirerek işlem ile sorumlunun web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden işlem ile sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin iletileceği ortaya çıkar. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, münhasıran işlemeden sorumlu kişi tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. İşlemden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri yalnızca işlemeden sorumlu kişiye atfedilebilen dahili kullanım için kullanan bir paket hizmet sağlayıcısına aktarılmasını sağlayabilir.

Bunun haricinde işlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Arka Planda bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemenin ve gerekirse işlenen cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu düşüncesiyle saklanır. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişinin korunması için gereklidir. Prensip olarak, bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya iletilmesi cezai kovuşturma için olmadığı sürece üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerin gönüllü olarak iletilmesiyle veri sahibinin kaydı, veri sorumlusunun, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilen içerik veya hizmetleri sunmasına olanak tanır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri herhangi bir zamanda değiştirmekte veya işlemeden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirmekle özgürdür.

İşlemeden sorumlu kişi, talep üzerine veri sahibi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına ilişkin bilgileri herhangi bir zamanda herhangi bir veri sahibine bilgi verecektir. Ayrıca işlemeden sorumlu kişi, aksine bir yasal saklama zorunluluğu olmaması kaydıyla, ilgili kişinin talebi veya bildirimi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemden sorumlu kişinin tüm çalışanları bu kapsamda ilgili kişinin irtibat kişileri olarak mevcuttur.

8. Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği

Yasal düzenlemeler nedeniyle, Wicke Group web sitesi, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişim kurmayı ve bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan bilgileri içerir ve aynı zamanda elektronik posta olarak adlandırılan genel bir adresi de (e-posta adresi) içerir. İlgili kişi, işlemden sorumlu kişiyle e-posta veya iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir veri sahibi tarafından veri sorumlusuna gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

9. Kişisel Verilerin Rutin Silinmesi ve Engellenmesi

İşlemeden sorumlu kişi, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Yönerge ve Yönetmelik veren ya da başka bir kanun koyucu tarafından kişinin ilgili olduğu kanun veya yönetmeliklerde gerektirmesi halinde işler ve saklar.

Depolama amacının artık geçerli olmaması veya Avrupa Yönerge ve yönetmelikleri veya başka bir sorumlu yasa düzenleyecesi tarafından öngörülen saklama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun biçimde rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

10. Veri sahibinin hakları

DSGVO’ya göre veri koruma kanunundan bilgileri aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: Datenschutzrechtliche Selbstauskunft nach DSGVO

 • a)    Onay Hakkı

  Her ilgili kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak, veri denetleyicisinden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onayı talep etme hakkına sahiptir. Bir ilgili kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

 • b)    Bilgi Edinme Hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını işlemeden sorumlu kişiden herhangi bir zamanda istemeye sahiptir. Ayrıca, direktifler ve düzenlemeler için Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyicisi, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim izni vermiştir:

  • işleme amaçları
  • İşlenen kişisel veri kategorileri
  • o kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar
  • o mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler
  • o kendisi ile ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı
  • bir denetim makamına itiraz etme hakkının olup olmadığı
  • kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler
  • DS-GVO‘nun 22. Maddesinin 1. Ve 4. bendi uyarınca profil çıkarma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

  Ayrıca, veri sahibinin, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi edinme hakkı vardır. Eğer bu durum gerçekleşmiş ise, ilgili kişi aktarımla ilgili uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

  Bir ilgili kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

 • c)    Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından kendilerine verilen hakka dayanarak yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını – ayrıca ek bir beyan yoluyla da talep etme hakkına sahiptir.

  Bir ilgili kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

 • d)    Silme hakkı (unutulma hakkı)

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması durumunda, sorumlu kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakka sahiptir:

  • Kişisel veriler bu amaçlar için toplanmış veya artık gerekli olmayan başka bir şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, DS-GVO’nun 6.maddesi 1.bendi a harfine veya DS-GVO’nun 9.maddesi 2.bendi a harfine dayalı işlem onayını iptal ederse ve başka bir yasal dayanak yoksa
  • o İlgili kişi DS-GVO’nun 21.maddesi 1.bendine göre işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru nedenler yoksa veya veri sahibi DS-GVO’nun 21.maddesi 2.bendine göre işlemeye itiraz etmiş ise.
  • o Veriler yasa dışı bir şekilde işlendi.
  • o Kişisel verilerinizin silinmesi, AB yasaları veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
  • o Sizinle ilgili kişisel veriler, DS-GVO’nun 8.maddesi 1.bendi uyarınca bilgi topluma hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

  Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve veri sahibi Wicke Group’ta saklanan kişisel verilerinin silinmesini isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Wicke Group çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler Wicke Group tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz DS-GVO Madde 17 bent 1 uyarınca kişisel verileri silmek için sorumluysa, Wicke Grubu, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak, işleme gerekli olmadığı sürece, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya taklitlerinin veri işlemeden sorumlu bu diğer kişilerden silinmesini talep ettiğini kişisel verileri işleyen veri işlemeden sorumlu diğer kişileri bilgilendirmek için teknik nitelikte de uygun önlemleri alacaktır. Wicke Group’un çalışanı, münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 • e)    İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi durumunda sorumlu kişinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, sorumlunun kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşlem hukuka aykırıdır, ilgili kişi kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.
  • Veri sahibi, DS-GVO Madde 21 bent 1 uyarınca işlemeye ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişininkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belli değil.

  Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili kişi Wicke Group’ta saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Wicke Group’un çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f)     Veri Taşınabilirliği Hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak, ilgili kişinin sorumlu kişiye sağladığı, kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, uygun ve elektronik bir şekilde alma hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin DS-GVO’nun 6.maddesi 1.fıkrası a harfine veya DS-GVO’nun 9.Maddesi 2.bendi a harfine göre rızaya dayanması şartıyla veya DS-GVO’nun 6.maddesi 1.fıkrası b harfine bir sözleşmeye tabi ise ve işlem otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilmiş ise ve işlemin kamu yararına veya kamu yetkisinin uygulanmasına yönelikse ve görevin yerine getirilmesi için gerekli olmuş ise ve bu yetki sorumlu kişiye devredilmiş ise, bu verileri, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletme hakkına da sahipsiniz.

  Ayrıca, DS-GVO’nun 20.Maddesi 1.bendi uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanırken teknik olarak mümkün olduğu sürece ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece, kişisel verilerinizi bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarma hakkına sahipsiniz.

  Veri aktarma hakkını savunmak için ilgili kişi Wicke Group’un bir çalışanıyla her zaman iletişime geçebilir.

 • g)    İtiraz Hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından, herhangi bir zamanda, DS-GVO’nun 6.Maddesi 1.bendi e veya f harfi doğrultusunda itirazda bulunmak için hakka sahiptir. Aynısı, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

  Wicke Grubu, veri sahibinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinden daha ağır basan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, iddia, uygulama veya savunmaya hizmet etmedikçe, bir itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

  Wicke Group, kişisel verileri doğrudan reklamcılık faaliyeti için işlerse, ilgili kişi, bu tür reklam amacıyla kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi Wicke Group’un doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlenmesine itiraz ederse, Wicke Group kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, Wicke Group’ta DS-GVO’nun 89. Maddesi 1.bendi’ne göre, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla veya istatistiksel amaçlarla gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine -eğer kamu yararına bir görevi yerine getirmek için bu tür bir işleme gerekli olmadığı sürece – itiraz etmeye hak sahibidir.

  İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi Wicke Group’un herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, veri sahibi, 2002/58/AB sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

 • h)    Profil oluşturma dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak ve kendileri üzerinde yasal etkileri olan veya benzer bir şekilde önemli ölçüde etkileyen – profil oluşturma dahil olmak üzere – (1) kararı, veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli değilse veya (2) kişinin kabul ettiği Birlik veya Üye Devlet mevzuatı temelinde izin verilebilirse sorumlu kişidir ve bu mevzuat, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri gerektirir veya (3) ilgili kişinin açık rızası ile yürütülürse yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir.

  Veri sahibi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için karar (1) gerekliyse veya bu karar veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa (2) Wicke Group, en azından sorumlu tarafından insan müdahalesi elde etme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve çıkarlarını meşru korumayı güvence altına alır.

  Veri sahibi, otomatik kararlarla ilgili haklar talep etmek isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

 • i)      Veri koruma kanunu uyarınca rızanızı geri çekme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Yönerge ve yönetmeliklerini düzenleyen tarafından verilen hakka dayanarak herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal etme hakka sahiptir.

  Veri sahibi, rızasını geri alma hakkını talep etmek isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

11. Başvurular için ve başvuru sürecinde veri koruması

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da gerçekleşebilir. İşleme elektronik olarak da gerçekleşebilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişi bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasal hükümlere uygun olarak iş ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, silme işleminin işlemden sorumlu kişinin diğer herhangi bir meşru menfaati ile çelişmemesi koşuluyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir diğer meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde ispat yükümlülüğüdür.

12. BITE GmbH'nin başvuru sahibi yönetim sisteminin uygulanması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini işlemek amacıyla BITE GmbH’nin başvuru sahibi yönetim sistemini bu web sitesine entegre etmiştir.

Başvuru sahibi yönetim sisteminin işletme şirketi BITE GmbH, Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm, Almanya’dır.

BITE tarafından https://www.b-ite.de/legal-notice.html üzerinden yayınlanan veri koruma düzenlemeleri BITE tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlamak içindir.

13. Facebook'un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. İlgili kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her açıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Facebook bileşeninin bir temsilinin Facebook’tan indirilmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış şu adreste bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Facebook’a bildirilir. İlgili kişi aynı anda Facebook’ta oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca Facebook, ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır.

Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi, örneğin “Beğen” düğmesi gibi web sitemize entegre edilen Facebook butonlarından birine tıklarsa veya ilgili kişi yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar. İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa,

Facebook her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Facebook bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Facebook’a bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Facebook tarafından https://de-de.facebook.com/about/privacy/ üzerinden yayınlanan veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da burada açıklanmaktadır. Ayrıca, Facebook’a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, ilgili kişi tarafından Facebook’a veri iletimini engellemek için kullanılabilir.

14. Google AdSense'in dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google AdSense’i entegre etti. Google AdSense, reklamların üçüncü taraf sitelere yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, ilgili üçüncü taraf sitenin içeriğiyle eşleşen üçüncü taraf sitelerde görüntülenen reklamları seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturularak uygulanan, İnternet kullanıcısının ilgi alanına dayalı olarak hedeflenmesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin işletme şirketi Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdSense bileşeninin amacı, reklamların web sitemize reklamların entegrasyonudur. Google AdSense, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Alphabet Inc., web sitemizin kullanımını analiz edebilir. eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak etkinleştirilir ve Google AdSense bileşeni tarafından çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların ödenmesi amacıyla veriler Google’e iletilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Alphabet Inc. Alphabet Inc. zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält die Alphabet Inc. ‘in diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve ardından komisyon beyanlarını etkinleştirmek için kullandığı ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alphabet Inc.’in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Alphabet Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir tanımlama bilgisi herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Google AdSense ayrıca sözde izleme piksellerini kullanır. Bir izleme pikseli, istatistiksel bir değerlendirmenin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan, günlük dosyası kaydı ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için web sitelerine yerleştirilmiş minyatür bir grafiktir. Alphabet Inc., gömülü izleme pikseline dayalı olarak, bir veri sahibi tarafından bir web sitesinin açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri sahipleri tarafından hangi bağlantılara tıklandığını görebilir. İzleme pikselleri, diğer şeylerin yanı sıra, bir web sitesine gelen ziyaretçilerin akışını değerlendirmek için kullanılır.

IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan kişisel veri ve bilgiler, Google AdSense aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alphabet Inc.’e iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır ve işlenir. Alphabet Inc., teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri gerekirse üçüncü taraflara aktarabilir.

Google Adsense bu bağlantıda https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

15. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri (anonimleştirme işleviyle birlikte)

İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin anketi, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, ilgili kişinin bir web sitesine geldiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında verileri toplar. Bir web analizi, esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics aracılığıyla web analizi için “_gat._anonymizeIp” ekini kullanır. Bu ilave ile, web sitemize bir Avrupa Birliği üye ülkesinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf başka bir ülkeden erişilmesi durumunda, ilgili kişinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılmakta ve anonim hale getirilmektedir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics , ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Google, çerezi ayarlayarak web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her açıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak etkinleştirilir ve Google Analytics bileşeni tarafından çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların ödenmesi amacıyla veriler Alphabet Inc.’e iletilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve ardından komisyon beyanlarını etkinleştirmek için kullandığı ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerezler, erişim zamanı, erişimin yapıldığı yer ve ilgili kişi tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri gerekirse üçüncü taraflara aktarabilir.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google tarafından önceden ayarlanmış bir tanımlama bilgisi herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linki üzerinden bir tarayıcı eklentisi indirip ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics’e, web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak değerlendirilmektedir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, formatlanır veya yeniden kurulursa, Google Analytics’i devre dışı bırakmak için veri sahibinin tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanına atfedilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri şu adreste bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html üzerinden alınabilir. Google Analytics https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ linki üzerinden daha detaylı şekilde açıklanmaktadır.

16. Google Remarketing'in uygulanması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini entegre etti. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin, şirketin web sitesini daha önce ziyaret etmiş olan İnternet kullanıcılarına reklam sunmasına olanak tanıyan bir Google AdWords özelliğidir. Bu nedenle Google Yeniden Pazarlama’nın entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgi alanıyla ilgili reklamlar göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama hizmetlerinin operatörü, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google Yeniden Pazarlamanın amacı, ilgi alanına dayalı reklamcılık göstermektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklam ağı aracılığıyla görüntülememize veya bunların İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer web sitelerinde görüntülenmesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlamanın , ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google, daha sonra aynı zamanda Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini açarsa, web sitemizi ziyaret eden kişiyi tanıyabilir. Google Yeniden Pazarlama hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, ilgili kişinin İnternet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google’a tanıtır. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra ilgi alanına dayalı reklamları görüntülemek için kullandığı IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerez, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen İnternet sayfaları gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri gerekirse üçüncü taraflara aktarabilir.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alphabet Inc.’in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Alphabet Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir tanımlama bilgisi herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Google tarafından ilgi alanına dayalı reklamlara itiraz etme seçeneğine sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, Google tarafından ilgi alanına dayalı reklamlara itiraz etme seçeneğine sahiptir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri şu adreste bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

17. Google+'nın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Google+ butonunu bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Google+, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Google+ hizmetlerinin operatörü, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Google+ butonun entegre edildiği münferit sayfalarından biri her açıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, otomatik olarak ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi tarafından ilgili Google+ İndir düğmesini görüntülemek için ilgili Google+ butonun kullanılmasını sağlar. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Google’ a bildirilir. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi şu adreste bulunabilir: https://developers.google.com/+/ .

İlgili kişi aynı anda Google+’ta oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca Google, ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Google+ butonu tarafından toplanır ve Google tarafından ilgili kişinin ilgili Google+ hesabına atanır.

İlgili kişi, web sitemize entegre edilen Google+ butonlarından birine tıklayıp Google+1 önerisinde bulunursa, Google bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar. Google, ilgili kişinin Google+1 tavsiyesini saklar ve bu konuda ilgili kişinin kabul ettiği şartlara uygun olarak kamuya açık hale getirir. Bu web sitesinde ilgili kişi tarafından verilen bir Google+1 tavsiyesi, ilgili kişinin kullandığı Google+1 hesabının adı ve diğer Google hizmetleri, örneğin, Google arama motorunun arama motoru sonuçları, ilgili kişinin Google hesabı veya başka yerlerde saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olanlarla saklanır ve işlenir. Ayrıca Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google ayrıca çeşitli Google hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla bu kişisel bilgileri kaydeder.

Google, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Google+’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman Google+ butonu aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Google+ düğmesini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.

İlgili kişi, kişisel verilerin Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu tür bir aktarımı önleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri şu adreste bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Google +1 butonu ile ilgili Google’dan daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

18. Google AdWords'ün dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google AdWords’i entegre etti. Google AdWords, reklam verenlerin hem Google’ın arama motoru sonuçlarına hem de Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklam verenin, yalnızca kullanıcı anahtar kelimeyle ilgili bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında, bir reklamı Google’ın arama motoru sonuçlarında görüntülemek için kullanılacak belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google reklam ağında, reklamlar, otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla alakalı web sitelerine dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerinin operatörü, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklamlar göstererek ve web sitemizde üçüncü taraf reklamları göstererek web sitemizi tanıtmaktır.

İlgili bir kişi bir Google reklamı aracılığıyla web sitemize ulaşırsa, Google tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine sözde bir dönüşüm çerezi kaydedilir. . Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi, otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişiyi tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi henüz dolmadıysa, dönüşüm çerezi, bir çevrimiçi alışveriş sisteminden alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara web sitemizde erişilip erişilmediğini belirlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google’ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize gelen bir kişinin gelir elde edip etmediğini, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini anlamamızı sağlar.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Buna karşılık, bu ziyaret istatistiklerini, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için kullanırız. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamcıları, Google’dan ilgili kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek bilgiler almaz.

Çerez, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen İnternet sayfaları gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri gerekirse üçüncü taraflara aktarabilir.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google ‘in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine dönüşümlü çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir tanımlama bilgisi herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Google tarafından ilgi alanına dayalı reklamlara itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunun için ilgili kişinin kullandığı internet tarayıcılarının her birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını açması ve orada istenilen ayarları yapması gerekir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri şu adreste bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

19. LinkedIn uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, LinkedIn Corporation’ın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi LinkedIn kullanıyor. LinkedIn, şu anda iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biridir.

LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda, ABD dışındaki veri koruma sorunlarından sorumludur.

Bir LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) ile donatılmış web sitemiz her açıldığında, bu bileşen ilgili kişi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn bileşeninin ilgili bir temsilini indirmesine neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://developer.linkedin.com/plugins . Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Linkedln’ e bildirilir.

İlgili kişi aynı anda LinkedIn de oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca LinkedIn , ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından ilgili kişinin ilgili LinkedIn hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş bir LinkedIn butonunu tıklarsa, LinkedIn bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda LinkedIn de oturum açmışsa, LinkedIn her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair LinkedIn bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin LinkedIn bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. . Veri sahibi, bu bilgilerin LinkedIn’e bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls üzerinden e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefli reklamların aboneliğinden çıkma ve reklam tercihlerini yönetme imkanını sağlar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi tanımlama bilgileri ayarlayabilen ortaklar kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy üzerinden reddedilebilir. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy üzerinden reddedilebilir. LinkedIn’in çerez politikası şu adreste mevcuttur: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

20. Twitter'ın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Twitter bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların tweet’leri, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayabildiği ve dağıtabildiği, çok dilli, herkese açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara, Twitter’da kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes erişebilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet’lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag’ler, bağlantılar veya retweetler yoluyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.

Twitter’ın işletme şirketi Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD’dir.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Twitter bileşeninin (Twitter butonu) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her açıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Twitter bileşeninin bir temsilinin Twitter’den indirilmesine neden olur. Twitter butonları hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Twitter’ e bildirilir. Twitter bileşeninin entegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmalarını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı anda Twitter de oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca Twitter , ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilen Twitter butonlarından birine tıklarsa, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Twitter’de oturum açmışsa, Twitter her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Twitter’e bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Twitter’ın geçerli gizlilik politikası şu adreste mevcuttur: https://twitter.com/privacy?lang=tr .

21. Xing'in dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Xing bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Xing , kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar, Xing’de kendileri için kişisel bir profil oluşturabilir. Örneğin, şirketler Xing’de şirket profilleri oluşturabilir veya iş teklifleri yayınlayabilir.

Xing’in işletme şirketi XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Xing bileşeninin (Xing eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her açılışında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili Xing bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Xing bileşeninin bir temsilinin Xing indirilmesine neden olur. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://dev.xing.com/plugins . Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Xing ‘ e bildirilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Xing ‘ e bildirilir.

İlgili kişi aynı anda Xing de oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca Xing , ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından veri sahibinin ilgili Xing hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Xing butonlarından birine, örneğin “Paylaş” düğmesine tıklarsa, Xing bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Xing ‘de oturum açmışsa, Xing her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Xing bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Xing bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Xing ‘e bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy üzerinden açılabilen aşağıda yer alan veri koruma düzenlemeleri Xing tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlamak için açılabilir. Ayrıca, Xing’in https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresi üzerinden XING paylaş butonu hakkında veri koruma bildirimleri yayınlamıştır.

22. YouTube'un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, YouTube bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz olarak video klip yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorum yapmasına izin veren bir İnternet video portalıdır. YouTube her tür videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle hem eksiksiz film ve televizyon programlarına hem de müzik videolarına, fragmanlara veya kullanıcıların kendi yaptıkları videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube’un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir YouTube bileşeninin (YouTube eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her açılışında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili YouTube bileşeninin bir temsilinin indirilmesine neden olur. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://www.youtube.com/yt/about/de/ . Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği YouTube ve Google’ a bildirilir.

İlgili kişi aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube ilgili kişinin bir YouTube videosunu içeren bir alt sayfayı çağırarak web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair YouTube bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin YouTube’e bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve şu adreste bulunabilecek veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

23. Zahlungsart: Ödeme yöntemi: Ödeme yöntemi olarak PayPal için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, PayPal bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesapları temsil eden PayPal hesapları aracılığıyla işlenir. PayPal, bir kullanıcının PayPal hesabı yoksa kredi kartlarıyla sanal ödemeleri işleme seçeneği de sunar. PayPal hesabı bir e-posta adresi üzerinden yönetilir, bu nedenle klasik bir hesap numarası yoktur. PayPal, üçüncü taraflara çevrimiçi ödeme yapılmasını veya ödeme alınmasını mümkün kılar. PayPal ayrıca mütevelli işlevlerini üstlenir ve alıcı koruma hizmetleri sunar.

PayPal’ın Avrupa’daki işletme şirketi PayPal (Europe) S.à.rl & Cie’dir. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg, Lüksemburg.

Veri sahibi çevrimiçi mağazamızda sipariş sürecinde ödeme seçeneği olarak “PayPal”i seçerse, veri sahibinin verileri otomatik olarak PayPal’a iletilir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, veri sahibi, ödeme işlemi için gerekli olan kişisel verilerin transferini kabul eder.

PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi için ilgili siparişle ilgili kişisel veriler de gereklidir.

Verilerin iletilmesi, ödeme işleme ve dolandırıcılığı önleme amaçlıdır. İşlemden sorumlu kişi, özellikle aktarımda meşru bir menfaat varsa, kişisel verileri PayPal’a iletecektir. PayPal ile işlemden sorumlu kişi arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler PayPal tarafından kredi kuruluşlarına iletilebilir. Bu iletimin amacı, kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir.

PayPal, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu veya verilerin siparişte işlenmesi gerektiği sürece, kişisel verileri bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya taşeronlara aktarabilir.

Veri sahibi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını dilediği zaman PayPal’dan geri çekme seçeneğine sahiptir. İptal işlemi (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemi için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.

PayPal’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri şu adreste bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

24. İşlemenin yasal dayanağı

DS-GVO nun 6.maddesi 1.bendi a harfi, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimize yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, işleme DS-GVO nun 6.maddesi I bendi b harfine dayanmaktadır. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında soruşturmalar olması durumunda, sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işlem DS-GVO’nun 6.maddesi maddesi I bendi c harfine dayanmaktadır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli hale gelebilir. Bu, örneğin bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda söz konusu olacaktır. Bunun için DS-GVO’nun 6. Maddesi 1. bendi d harfi geçerli olur. Sonuç olarak, işleme operasyonları DS-GVO’nun 6. Maddesi 1. bendi d harfine dayalı olabilir. Yukarıda belirtilen hukuki dayanaklardan herhangi biri kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlüklerinin korunması kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için işlenmesi gerekli ise bu hukuki dayanak esas alınır. Bu tür işlem adımları, özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak değinildiği için bize izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin söz konusu olabileceği görüşünü benimsemiştir (resital 47 cümle 2 DS-GVO).

25. Sorumlu veya üçüncü bir şahıs tarafından yürütülen işlemedeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi DS-GVOnun 6. Maddesinin I bendi f harfine dayanıyorsa, meşru menfaatimiz işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yürütmektir.

26. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihi sona erdikten sonra, sözleşmeyi yerine getirmek veya bir sözleşme başlatmak için artık gerekli olmamaları koşuluyla ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmesel gereklilikler; Sözleşmenin kurulması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; hazır etmemenin olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalarca zorunlu kılındığını (ör. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden de (ör. sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, bir sözleşme akdetmek için, etkilenen bir kişinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendileriyle bir sözleşme akdetmesi durumunda, veri sahibi bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelir. Kişisel veriler, veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği mi yoksa sözleşmenin akdedilmesi için mi gerekli olduğu, kişisel verilerin sağlanması için bir yükümlülüğün bulunup bulunmadığı ve kişisel verilerin sağlanması için gerekli olup olmadığı durum bazında ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçları veri sahibine açıklığa kavuşturulur.

28. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH’nin veri koruma beyanı oluşturucusu Veri koruma Denetimleri tarafından Medya hukuk firması WILDE BEUGER SOLMECKE işbirliği ile yürütülmüştür ve işlemeden sorumlu kişi tarafından oluşturulmuş ve işlenmiştir.

Veri koruma beyanının durumu: 29.05.2018

Cinsiyet notu

Metinlerin daha iyi okunabilir olması için şahıs isimlerinin eril hali seçilmiştir. Bu hiçbir şekilde diğer cinsiyetlere karşı ayrımcılık anlamına gelmez. Tüm cinsiyetler içerik tarafından eşit şekilde ele alındığını hissedebilir.