PDF Kataloglar

Kaydırmalı katalog

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI

 1. I. Teklif ve sözleşme akdi
  1. 1. Teklifler ücretsiz olarak ve bizim tarafımızdan herhangi bir yükümlülük olmaksızın sunulacaktır.
  2. 2. Siparişlerimiz münhasıran satın alma hüküm ve koşullarımıza dayanmaktadır. Yüklenicinin/tedarikçinin satın alma koşullarımızla çelişen veya bunlardan sapan koşulları, yalnızca bunları yazılı olarak açıkça kabul ettiğimiz takdirde geçerli olacaktır. Teslimatların kabulü, yüklenici/tedarikçinin teslimat koşullarını kabul ettiği anlamına gelmez.
  3. 3. Siparişlerimiz tedarikçi tarafından en geç bir hafta içinde yasal olarak bağlayıcı bir imza ile onaylanmalıdır, aksi takdirde siparişe bağlı değiliz.
  4. 4. Sözlü anlaşmalar ve sözleşmelerdeki değişiklikler yazılı onayımızı gerektirir.
 2. II. Ücretler ve ödeme koşulları
  1. 1. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, fiyatlar paketleme dahil teslim alma noktasına kadar ödenir. Ambalaj, yalnızca özel bir anlaşma olması durumunda iade edilecektir. Ayrıca “Nakliye, dış ve satış ambalajları için ek koşullarımız” geçerlidir.
  2. 2. Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme şöyle yapılır: 30 gün içinde %3 indirim ile veya 60 gün net. Süreler, malın teslim edilmiş olması kaydıyla, faturanın ibrazı veya tarafımızdan teslim alınmasından itibaren başlar.
 3. III. Teslimat tarihleri
  Mutabık kalınan teslimat tarihlerine uyulmalıdır. Tedarikçi, gecikmeye neden olabilecek durumlardan haberdar olur olmaz, bu derhal bildirilmelidir. Geç teslimatların kabulü, tazminat taleplerimizden feragat ettiğimiz anlamına gelmez.
 4. IV. Sevkiyat ve riskin üstlenilmesi
  Tedarikçi, tesisimize veya tarafımızca belirtilen teslim alma noktasına ulaşana kadar uygun sevkiyattan ve riskten sorumludur.
 5. V. Garanti, kusurlar için sorumluluk
  Tedarikçi, teslimat kaleminin yasal ve sözleşmeye dayalı kalite gerekliliklerini ve genel olarak kabul görmüş teknoloji kurallarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Güvenlik teknolojisi, kaza önleme, çevre ve iş güvenliği düzenlemelerinin geçerli gereksinimleri karşılanmalıdır. Tedarikçinin kusurlara ilişkin sorumluluğu, teslimatların, hizmetlerin, modellerin ve numunelerin kabulünden etkilenmez. Tedarikçi, kusurun nedeni tedarikçinin veya onun taşeronlarının sorumluluğundaysa, üretici sorumluluğundan ve Ürün Sorumluluğu Yasasından kaynaklanan taleplerden ilk talepte bizi tazmin edecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, garanti süresi, teslimatın devreye alınmasından veya kullanılmasından sonra 24 aydır. Kusur durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere düzeltme veya yeni teslimat talep edebiliriz. Kusurun tedarikçi tarafından giderilmesinde gecikme olması durumunda veya sonraki iyileştirme herhangi bir şekilde başarısız olursa, diğer hususların yanı sıra, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere bir yedek parça tedarik etme hakkına sahibiz. s Lieferanten berechtigt. Tedarikçi, sorumluluk alanından kaynaklanan hasarlar için masrafları kendisine ait olmak üzere yeterli sorumluluk sigortası yaptırmalıdır. Her bir hasar olayı için teminat tutarı talep üzerine tarafımıza kanıtlanmalıdır.
 6. VI. Tamamlama ve yardımcı araçlar
  1. 1. Tedarikçi tarafından siparişi yerine getirmek için üretilen formlar, modeller, araçlar, çizimler, hesaplamalar, veri taşıyıcılar vb., tedarikçinin mülkiyetinde kalsalar bile, mutabık kalınan ücretin ödenmesiyle bizim mülkiyetimiz haline gelir. Aletler/kalıplar Wicke’ye her zaman ücretsiz olarak temin edilebilir. Aletler/kalıplardan yalnızca Wicke ve Wicke CZ şirketi için üretim yapılabilir. Aletler/kalıplar tedarikçinin tesislerindeyken alet/kalıplara gelebilecek tüm hasarlardan tedarikçi sorumludur. Tedarikçi, uygun bakım ve bakımdan sorumludur ve her zaman üretime hazır durumda olmasını sağlamalıdır. Aletler/kalıplar, tedarikçi tarafından yeniden alma fiyatı üzerinden sigortalanmalıdır. Talep üzerine, belgeler de dahil olmak üzere bu öğeler bize ücretsiz olarak teslim edilecektir.
  2. 2. Tedarikçiye sağlanan üretim belgelerimiz ve araçlarımız ile tedarikçi tarafından şartnamelerimize göre kendisi için hazırlanan belgeler, tedarikçiye siparişlerimizin yerine getirilmesi için emanet edilir. Sözleşme bitiminden sonra iade edileceklerdir. Çizim belgelerimiz, ISO 16016 uyarınca telif hakkı korumasına tabidir; Bu belgeler, önceden iznimiz olmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahısların erişimine açılamaz. Alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılamazlar. . Belgelerin veya araçların başka siparişler için kullanılması veya izinsiz teslim edilmesi durumunda, kusurlu tedarikçi, bunlarla birlikte üretilen ürünlerin satış fiyatı tutarında sözleşme cezasını bize ödemek zorundadır. Tedarikçi, bu taahhüdünü görevlendirdiği alt tedarikçilere iletmekle yükümlüdür.
 7. VII. Mülkiyet hakları ve diğer üçüncü şahıs hakları
  Tedarikçi, teslimatla ilgili mülkiyet haklarının ve diğer üçüncü şahıs haklarının ihlalinden kaynaklanabilecek taleplere karşı bizi tazmin etmekle yükümlüdür.
 8. VIII. Yerine getirme ve yargı yetkisi
  1. 1. İfa yeri şirket merkezimizin bulunduğu yerdir.
  2. 2. Bu sözleşme ile ilgili tüm ihtilaflarda yargı yeri şirket merkezimizden sorumlu mahkemedir. Ancak, kendi takdirimize bağlı olarak tedarikçinin şirketinin kayıtlı yerde de dava açabiliriz.
 9. IX. Genel Hükümler
  Alman hukuku, münhasıran bizimle tedarikçi arasındaki tüm yasal ilişkiler için geçerlidir. Bu hüküm ve koşullardaki veya ek sözleşmelerdeki bir hükmün tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, geri kalanın geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu durumda yasal olarak etkin olan amaca en yakın olan düzenleme uygulanır.

Cinsiyet notu

Metinlerin daha iyi okunabilir olması için şahıs isimlerinin eril hali seçilmiştir. Bu hiçbir şekilde diğer cinsiyetlere karşı ayrımcılık anlamına gelmez. Tüm cinsiyetler içerik tarafından eşit şekilde ele alındığını hissedebilir.